"Kanske är det just nu kulturen behöver bullra som allra mest"

Skulle vi behöva kulturljudzoner i Uddevalla med? Undrar Bohusläningens nöjes- och kulturredaktör samtidigt som hon inser hur mycket hon just nu saknar kulturellt buller.