Mats Malm är ett av de namn som finns med på listan över tänkbara kandidater till posten som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Arkivbild.
Mats Malm är ett av de namn som finns med på listan över tänkbara kandidater till posten som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Arkivbild.

Akademien jagar ersättare för Olsson

Snart lämnar Anders Olsson posten som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Vem efterträder honom? Kön med potentiella efterträdare är inte lång – bara tre personer kan komma i fråga.

ANNONS
|

Det börjar brådska med att hitta någon som kan ta över efter Anders Olsson.

Den 1 juni fyller han 70 år och faller därmed för åldersstrecket som ständig sekreterare. Olsson har också tydligt markerat att han verkligen tänker träda tillbaka efter drygt ett år i hetluften, under den mest turbulenta perioden i Svenska Akademiens historia..

De många avhoppen från Svenska Akademien har gjort det extra svårt att hitta en efterträdare. De flesta av "originalledamöterna" är för gamla för att komma ifråga och flera av de nyinvalda yngre förmågorna har ännu inte hunnit träda in i församlingen.

Tre manliga kandidater

Tre namn – samtliga män – återstår. Språkforskaren Tomas Riad, juristen Eric M Runesson och litteraturforskaren och författaren Mats Malm.

ANNONS

Men för Eric M Runesson är frågan inte aktuell.

- Jag kan inte tacka ja, jag är nyutnämnd domare i Högsta domstolen och det är ett heltidsarbete. Det här har jag som bisyssla, hävdar han på direkt fråga från TT.

Namn två på listan, Tomas Riad, vikarierade under en period som ständig sekreterare när Sara Danius var sjukskriven. Han har suttit länge i Akademien, vilket talar för honom, men har hållit synnerligen låg profil när det har blåst som värst kring institutionen.

Ett argument mot Riads kandidatur är också de jävsanklagelser som dök upp i samband med det stora språkprojekt riktat till nyanlända som Svenska Akademien är med och finansierar. Projektet drivs av Riad och hans sambo är projektledare.

Saknar längre erfarenhet

Den tredje kandidaten, Mats Malm, tillträdde som ledamot så sent som i december förra året. Han saknar alltså den erfarenhet som brukar ses som ett plus för en ständig sekreterare, men beskrevs i samband med inträdet som "en arbetshäst" med stor kapacitet – och är inte förknippad med någon av de skandaler som drabbat Akademien.

ANNONS

Mats Malm verkar just nu som professor i litteraturvetenskap i Göteborg, samtidigt som han förestår Litteraturbanken, som arbetar med digitalisering av svensk litteratur. I samtal med TT uttrycker han sig försiktigt positivt om att axla rollen som ständig sekreterare.

- Det är inget jag såg framför mig i oktober när jag fick frågan om Akademien. Men det här diskuteras och kommer att beslutas rätt snart, säger han.

TT: Det är alltså inget du säger absolut nej till?

- Nej, det är det inte. Jag har en hel del saker för mig också, men jag har inte ett så definitivt "nej" som Eric har, säger han.

Rollen kan förändras

Det är inte heller säkert att uppgiften som ständig sekreterare kommer att vara lika betungande i framtiden. Diskussioner pågår om hur man skulle kunna avlasta den i nuläget ganska otacksamma rollen.

ANNONS

- Vi måste ha en mer realistisk syn på vad som är mänskligt möjligt på en sådan här post – inte minst trycket utifrån, att hantera det. Det är påfrestande, inte minst mentalt. Det där funderar vi över rätt mycket i Akademien just nu, säger Anders Olsson.

Som ett led i förnyelsen av Akademien har institutionen också för första gången tillsatt en valberedning som föreslår en ny ständig sekreterare.

- Vi diskuterar ingående vilken kandidat som är mest lämpad att efterträda mig. Den processen har varit i gång ganska länge under våren, så vi hoppas kunna lösa det här relativt snart, säger Anders Olsson.

TT
Fakta: Tänkbara kandidater

Möjliga:

Stol nummer 1, juristen Eric M Runesson, född 1960.

Stol nummer 6, språkforskaren Tomas Riad, född 1959

Stol nummer 11, författaren och litteraturforskaren Mats Malm, född 1964

Inte möjliga:

Stol nummer 2, språkforskaren Bo Ralph, född 1945 (för gammal)

Stol nummer 3, språkforskaren Sture Allén, född 1928 (för gammal)

Stol nummer 4, författaren och litteraturforskaren Anders Olsson, född 1949 (avgår som ständig sekreterare)

Stol nummer 5, språk- och litteraturforskaren Göran Malmqvist, född 1924 (för gammal)

Stol nummer 7, vakant efter Sara Danius

Stol nummer 8, antikforskaren och poeten Jesper Svenbro, född 1944 (för gammal)

Stol nummer 9, författaren Ellen Mattson, född 1962 (tar sitt inträde först 20 december)

Stol nummer 10, historikern och författaren Peter Englund, född 1957 (har redan varit ständig sekreterare)

Stol nummer 12, författaren Per Wästberg, född 1933 (för gammal)

Stol nummer 13, författaren Anne Swärd, född 1969 (tar sitt inträde först 20 december)

Stol nummer 14, poeten och dramatikern Kristina Lugn, född 1948 (för gammal)

Stol nummer 15, poeten Jila Mossaed, född 1948 (för gammal)

Stol nummer 16, författaren och litteraturforskaren Kjell Espmark, född 1930 (för gammal)

Stol nummer 17, författaren och litteraturforskaren Horace Engdahl, född 1948 (för gammal)

Stol nummer 18, författaren Tua Forsström, född 1947 (tar sitt inträde först 20 december/för gammal)

ANNONS