Bohusläns museum på uppdrag i tidigare krigsdrabbade Kosovo

Kulturarv är ofta måltavlor i konflikter på grund av sitt symboliska och kulturhistoriska värde. Just nu är Madelein Arnoldsson från Bohusläns museum i Kosovo och staden Gjakov. Där ska hon under två veckor undervisa studenter och museipersonal på Balkan om konservering.