Bohusläns museum söker homosexuellas berättelser: “Undangömda och osynliga”

Hur är det att leva som homosexuell i Bohuslän i dag? Det vill Jienny Gillerstedt, utställningsantikvarie på Bohusläns museum, ta reda på. Nu samlar hon in berättelser till ett tidsdokument för framtiden.