Under sommaren ska ett porträtt av Alfrida Berg växa fram på en magasinsvägg vid Slussen på Orust.