<strong id="strong-d1e175">Med bok och foton på trehjulingen, ett fordon Göran Falk började använda på Koster men också finner praktiskt inne i Strömstad.</strong>
Med bok och foton på trehjulingen, ett fordon Göran Falk började använda på Koster men också finner praktiskt inne i Strömstad. Bild: Marita Adamsson

Han ville skriva av sig om tiden i Ukraina – blev en hel roman

Bokdebutant blir man inte varje dag. Men nu är Göran Falk det. Hans första roman är färdigtryckt och han viker ett par sommardagar för att signera på bokhandeln. Mellan Bergen heter boken, uppkallad efter en ukrainsk by, och till övervägande delen en självupplevd historia.