Nathalia Edenmont agerar modell i sitt eget verk "Not Amused".