Jerker Wallin från Munkedal är inne på sin andra termin i kören Joyvoice – som nu håller sina körrep digitalt.