Krigarkungens dödsdag högtidlighölls

Ett skott dånar ut över fästningen och Fredrikshald. Sedan ett till. Och sedan ytterligare ett. Karl XII kikar upp mot fästningen men skjuts av en dödande kula i det bullrande dånet.