Stenhuggarfestivalen hålls vartannat år i Krokstrand och vartannat på andra sidan fjorden.