Helgens hålligång med fiol och dragspel

Uddevalla Folkmusikfestival är liten och familjär. Allt skedde på Bohusläns Museum under en intensiv lördag.

ANNONS

Det gällde att ta med fika. Eller att köa till restaurang Kajkanten för att ge bränsle till stråke och bälg. Uddevalla Folkmusikfestival drog igång på morgonkvisten med workshops i låtspel från Västsverige, spel på näverlur och kohorn samt i kulning. Kulningen, detta traditionellt Skandinaviska sätt att kommunicera med människor och djur på fäboden, höll i lördags till i Båthallen och kursen leddes av Carin Funseth Muren. Västkustens träbåtar mötte således fäbodens kultur.

Bortsett från de vallmusikaliska inslagen, fokuserar Uddevalla Folkmusikfestival till stor del på utlärning och spel av västsvensk folkmusikrepertoar. Och det behövs! Den västsvenska folkmusiken är inte lika poppis på svenska folkmusikjam inrikes och utrikes, som till exempel låtar från Dalarna är.

ANNONS

Folkmusiken från västkusten går oftare i dur än de mer sirliga, molliga melodierna från Mellansverige och den kan upplevas som hurtig och klämmig. Men! Allt beror på framförandet. Istället för hurtig kan vi omnämna den till eldig och rivig.

Jag bör nämna att om låtutlärningen var geografisk koncentrerad, så fanns desto större spridning i musikalisk tradition och härkomst under festivalens konserter. Det var fint att se.

Under tidiga eftermiddagen visade kursdeltagarna sedan upp det som de lärt sig på Muséets ”Hylla”. Dessa informella konserter är ett bra sätt att knyta ihop påsen – ett ceremoniellt avslutande av den stund man haft tillsammans och en insikt av att man som deltagare faktiskt lämnat kursen några låtar rikare.

När man talar om svensk folkmusik bör man inte glömma dansen; våra polskor, engelskor schottisar, valser och mera är dansmusik, även om man inte alltid ser dansen och musiken i samspel nuförtiden. Men dansas gör det fortfarande på sina ställen, och under festivalens lördagseftermiddag bjöds på en timmes danskurs ledd av Ingegerd Hägnesten och Jimmy Persson. Många svettiga springsteg var det i de dalsländska danserna.

För den som vill dansa folkdans finns till exempel Göteborgs National Dans Sällskap, som anordnar en nybörjarkurs till hösten. För den som vill spela finns till exempel kultur- och musikföreningen Bokenäsets Ådra. Ta chansen vetja! Det är ändå inget kul på tv.

ANNONS