Litteraturforskaren Mats Malm, som tog sitt inträde i Akademien så sent som i december, är dess nya ständige sekreterare.
Litteraturforskaren Mats Malm, som tog sitt inträde i Akademien så sent som i december, är dess nya ständige sekreterare.

Mats Malm: Det är inte det lugnaste jobbet

Mats Malm tar över rollen som ständig sekreterare i Svenska Akademien. Den 54-årige litteraturforskaren efterträder Anders Olsson den 1 juni.

ANNONS
|

Mats Malm befinner sig på ett tåg på väg hem till Göteborg när nyheten pushas ut av alla stora medier. Själv framstår han som förhållandevis obekymrad inför att ta sig an det som av en del ses som ett kamikazeuppdrag.

- Ja, det är inte det lugnaste jobbet – men jag tror verkligen på den här utvecklingen, säger han och syftar på det förändringsarbete som har präglat Svenska Akademien det senaste året.

ANNONS

Inte fläckad av skandaler

Det är bara fyra månader sedan han inträdde i Akademien – något som på papperet talat emot hans kandidatur till uppdraget som ständig sekreterare. Samtidigt har många vittnat om hans höga arbetskapacitet och stabilitet – och även framhållit det faktum att han inte är fläckad av skandalerna som omgärdat institutionen.

Anders Olsson tror att just det kommer att underlätta för Malm i hans nya position.

- Man kan säga att det kommer att göra hans arbete mindre ansträngande att han inte har någonting med det tidigare året att göra. Han kommer in som ny ledamot och kan därmed också slippa något av den kritik som andra kanske skulle få på den här posten. Det tror jag bara är en fördel, säger han.

Vad gör Mats Malm till en lämplig ledare för en akademi som har varit ganska svårt sargad? Anders Olsson räknar upp en rad kvaliteter.

- Han har stor erfarenhet av administration tidigare och han är lugn och en mycket, mycket kvalificerad vetenskapsman. Han har visat att han verkligen kan ta sig an det här arbetet, varit receptiv och satt sig in i problemställningar väldigt snabbt, säger han.

ANNONS

Krävande arbete

Mats Malm är litteraturvetare, professor i litteraturvetenskap i Göteborg och föreståndare för Litteraturbanken som arbetar med digitalisering av svensk litteratur. Det är ett krävande arbete, som troligen inte går att kombinera med uppgiften som ständig sekreterare.

- Jag räknar med att lämna de saker jag gör i Göteborg på universitetet. Det är utgångspunkten. Litteraturbanken får vi se, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat, men vi ser över alla delar av verksamheten här för att hitta den bästa lösningen.

Mats Malm möttes av en hel del glada tillrop och förhållandevis lite kritik från omgivningen när det blev känt att han valts in i Akademien, konstaterar han.

- Jag förstår att det väckte förvåning – jag är inte någon särskilt synlig typ. Men det är inte så att jag har mötts med fruktansvärd kritik.

Att hitta en ny ständig sekreterare efter Anders Olsson, som faller för åldersstrecket när han fyller 70, var en grannlaga uppgift. I slutänden var bara två ledamöter tillgängliga, eftersom de flesta andra var för gamla eller ännu inte hade tillträtt.

ANNONS

Anklagades för jäv

Valet stod mellan Mats Malm och Tomas Riad. Språkforskaren Riad valdes in i Svenska Akademien redan 2011 och har också vikarierat som ständig sekreterare under en period när Sara Danius var sjukskriven. Han har dock hållit låg profil utåt under Akademiens historiskt turbulenta år och anklagades dessutom för jäv i samband med det språkprojekt för nyanlända som delfinansierades av institutionen.

Anders Olsson har lett Svenska Akademien under en extremt turbulent period i institutionens historia – men fick aldrig äran att presentera någon Nobelpristagare i litteratur, eftersom utdelningen av priset ställdes in förra året. Namnen på 2018 och 2019 års pristagare är det i stället Mats Malm som kommer att avslöja den 10 oktober i år.

Den nye ständige sekreteraren är mycket återhållsam om sitt kommande uppdrag – vill helst återkomma med kommentarer först när han har tillträtt.

- Men mitt intryck av arbetet i Akademien hittills är att det är väldigt konstruktivt och fyllt av framåtanda, säger han.

TT
Fakta: Mats Malm

Född 1964.

Professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 2004. Disputerade med en avhandling om litteraturteoretiska aspekter av den nordiska göticismen.

Är också föreståndare för Litteraturbanken, som arbetar med digitalisering av svensk litteratur.

Har skrivit böcker om den tidiga romanen i Sverige och svensk barock. Även översättare som översatt isländska sagor och "Snorres Edda". I hans forskning är just frågor om översättning och hur litterära verk förändras när de förs över till nya språk återkommande.

Malm är också ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien och ingår Svenska Vitterhetssamfundets styrelse.

Efterträdde Klas Östergren på stol nummer 11 och tog sitt inträde i december 2018.

ANNONS