Idéhistorikern David Karlsson har stämts för förtal.
Idéhistorikern David Karlsson har stämts för förtal. Bild: Olof Ohlsson

Nu inleds förtalsrättegången mot David Karlsson

I antologin "Ska man tala med nazister?" skrev idéhistorikern David Karlsson om Axel W Karlssons ideologiska resa. Därefter stämdes han för förtal. Efter att ha skjutits upp ett par gånger är det nu dags för rättegången mellan Karlsson och Karlsson.

ANNONS

Det har gått mer än ett år sedan stämningsansökan skickades in till Göteborgs tingsrätt. Axel W Karlsson, som tidigare var anställd som präst inom Svenska Kyrkan och bland annat har skrivit för Nya Tider, anser att David Karlsson ska dömas för förtal.

Det hela rör idéhistorikerns essä i antologin "Ska man tala med nazister?" som samlar texter om debatten kring just Nya Tider och Bokmässan.

Där berättar David Karlsson bland annat om sitt möte med Axel W Karlsson i Nya Tiders monter. Han skriver att det var besvärande att se honom där eftersom det är någon han känner sedan tidigare.

ANNONS

Vill att han döms för förtal

I texten återkommer han vid flera tillfällen till Axel W Karlsson, exempelvis genom utdrag ur en intervju han gjort med honom. Men det är när han ska sammanfatta händelser ur Axel W Karlssons liv som han formulerar det som domstolen nu ska ta ställning till:

"Under senare år har han haft problem. Han har blivit uppsagd från sin prästtjänst, omplacerad och till sist avskedad från Svenska kyrkan. Tidigare arbetskamrater beskriver honom som rättshaverist."

"Vem är egentligen Axel W Karlsson? En avskedad präst."

I stämningsansökan framgår det att Axel W Karlsson anser att uppgifterna är felaktiga på flera punkter och ägnade att utsätta honom för andras missaktning. Extra tyngd läggs på att han aldrig har blivit avskedad.

Axel W Karlsson yrkar på att David Karlsson nu döms för förtal, att han ska betala skadestånd på 25 000 kronor och stå för hans rättegångskostnader.

Bestrider alla punkter

David Karlsson å sin sida bestrider samtliga yrkanden i stämningsansökan. Via sitt juridiska ombud Allan Stutzinsky försvarar han sina formuleringar. Exempelvis påpekas att begreppet "rättshaverist" är ett värdeomdöme som inte kan vara förtalsgrundande.

I ett svaromål medger förvisso Allan Stutzinsky att uppgiften om att Axel W Karlsson blivit avskedad "kan vara formellt felaktig", men påpekar att det aldrig funnits uppsåt till förtal.

ANNONS

David Karlsson yrkar i sin tur på att Axel W Karlsson står för hans rättegångskostnader.

Huvudförhandlingen hålls 14 och 15 maj och avgörs av en jurydomstol.