Ny tv-avgift går ej att smita från

Från nästa år blir det omöjligt att strunta i tv-licensen. Den nya individuella avgiften på 1 300 kronor ska tas ut via skattesedeln.

ANNONS

Avgiften ska betalas av alla som fyllt 18 år och har en beskattningsbar inkomst på över 13 600 kronor i månaden. För de som tjänar mindre blir avgiften reducerad.

– Det blir stora fördelar för personer med låga inkomster, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Enligt regeringen blir avgiften betydligt lägre än i dag för arbetslösa eller pensionärer med mycket låg inkomst. Studenter och andra utan beskattningsbar inkomst slipper betala helt.

Ensamboende vinnare

Mest tjänar personer som bor ensamma. De måste i dag betala nästan den dubbla summan på 2 340 kronor som tas ut för hushåll med tv-mottagare. Å andra sidan kommer det inte längre att gå att strunta i tv-licensen, eftersom alla måste betala vi skattsedeln.

ANNONS

– När vi betalar för public service då investerar vi i vår demokrati, säger Bah Kuhnke.

Bah Kuhnke pekar också på att det nya systemet blir mycket enklare. Inga fakturor från Radiotjänst behöver skickas ut och betalas. Obetald tv-avgift är i dag den vanligaste orsaken till att obetalda skulder hamnar hos Kronofogden.

Regeringens förslag skickas nu på remiss till Lagrådet innan det hamnar i riksdagen. Där finns med stor sannolikhet redan ett majoritetsstöd för förslaget, eftersom den bygger public servicekommitténs förslag från i höstas. Där var partierna eniga.

Majoritet finns

Det nya systemet beräknas ge public servicebolagen, SVT, SR och UR, ungefär lika mycket pengar som i dag.

För att politiker inte ska försöka styra programinnehållet föreslås att pengarna hålls åtskilda i statsbudgeten och att bolagens sändningstillstånd blir åtta år i stället för dagens sex.

Under tillståndsperioden ska politikerna inte kunna ändra public serviceavgiften.

Regeringen föreslår dock, till skillnad från public servicekommittén, att det första sändningstillståndet från 2020 som ges inom det nya systemet år 2020 ska vara i tio år.

Fakta: Den nya public serviceavgiften

TT

Public serviceavgiften föreslås betalas av den som är obegränsat skattskyldig, har fyllt 18 år och har en beskattningsbar förvärvsinkomst.

Avgiften redovisas från och med år 2020 årligen på inkomstdeklarationen.

För 2019 beräknas avgiften för en enskild högst bli drygt 1 300 kronor.

Personer med en lägre inkomst än cirka 13 600 kronor i månaden kommer att betala en reducerad avgift.

Public serviceavgiften får enbart användas till public serviceverksamhet och verksamhet som är direkt anknuten till den.

SR:s, SVT:s och UR:s sändningstillstånd ska gälla i åtta år, med undantag för den första perioden som ska vara tio år.

Riksdagens beslut om tilldelning av medel ska gälla för en hel tillståndsperiod.

Aktiva riksdagsledamöter ska inte få sitta i Förvaltningsstiftelsens styrelse.

Källa: Regeringen