Eric M Runesson höll ett skarpt inträdestal när Svenska Akademien höll sin högtidssammankomst i Börshuset i Stockholm. Han uppmanade akademiledamöterna att samverka, inte se till egna intressen.
Eric M Runesson höll ett skarpt inträdestal när Svenska Akademien höll sin högtidssammankomst i Börshuset i Stockholm. Han uppmanade akademiledamöterna att samverka, inte se till egna intressen.

Nye akademiledamoten läxade upp kollegorna

När juristen Eric M Runesson tog sitt inträde i Svenska Akademien läxade han subtilt upp sina kollegor. Hans inträdestal var en uppmaning till ledamöterna att sluta se till egna intressen och i stället försöka samverka, för Akademiens bästa.

ANNONS
|

Eric M Runessons inträdestal i Svenska Akademien kommer förmodligen att gå till historien som det starkaste "skärp er"-talet i institutionens historia. Subtilt, men ändå tydligt läste Runesson lusen av de ledamöter som under det gångna årets lopp mer sett till egna intressen än till Akademiens.

- Akademien inom sitt kompetensområde utövar makt. Och den som anförtros att utöva makt får inte missbruka makten. Det krävs vaksamhet så att inte makten används för att göra andra människor till medel för att främja egna ambitioner, sade han.

ANNONS

Refererade till Rousseau

Runesson fortsatte med att referera till filosofen Jean-Jacques Rousseaus exempel om hur en grupp jägare bara kan fånga en hjort om de samarbetar – men att vissa jägare väljer att svika det gemensamma uppdraget genom att i stället börja jaga efter en hare.

- Det är klart att innehavaren av ett förtroendeuppdrag inte gärna kan följa sin egen hare. Var och en får själv fundera över hur Akademiens heder och anseende bäst ska befrämjas i dess eget arbete. Och var och en får väl själv fundera ut vad konstruktiv samverkan innebär, sade han.

Det var inte bara Runessons inträdestal som bröt mot traditionen under torsdagens högtidssammankomst.

Gäster bojkottade

Några av de prominenta gästerna bojkottade tillställningen, däribland ärkebiskop Antje Jackelén. Och endast sju ledamöter var på plats när sammankomsten inleddes. Fem har utträtt ur församlingen, fyra deltar inte i arbetet och av okända skäl närvarade vare sig Kristina Lugn eller Göran Malmqvist.

De nytillträdda ledamöterna Mats Malm, Jila Mossaed och Eric Runesson höll inte tal över sina företrädare – även om Mossaed flitigt refererade till Kerstin Ekman med stor beundran och respekt, inte minst för Ekmans mod att lämna arbetet i Akademien i samband med Rushdie-affären.

ANNONS

- Jag kommer ihåg att vi poeter och författare som levde under hot, förtryck och ständig rädsla var glada över hennes gärning och kände oss starkare och modigare – om än bara för en stund, sade hon.

"På gränsen till undergång"

Ständige sekreteraren Anders Olsson hymlade inte med att 2018 har varit ett synnerligen tufft år för Svenska Akademien. Men i sitt referat av året som gått försökte han också bemöta den massiva kritiken mot Akademien:

- Man har talat om den djupaste krisen i Svenska Akademiens historia, om en misär på gränsen till undergång, sade han och fortsatte:

- Men om detta hade varit hela sanningen hade vi inte suttit här i dag. Svenska Akademien har inte bara överlevt som institution, vi har allt sedan april inlett ett omfattande förnyelsearbete som lägger en grund för vår framtida verksamhet.

ANNONS

I sitt tal berörde han också det som är själva kärnan i Svenska Akademiens kris – händelserna kring den så kallade kulturprofilen.

- Det är tragiskt att någon under så lång tid kunnat agera på ett oacceptabelt sätt utan att omvärlden har tagit signalerna på allvar. Akademien har tillsammans med många andra organisationer och individer som befunnit sig i hans omgivning ett stort ansvar för denna undfallenhet.

TT

Fakta: De nya ledamöterna

Mats Malm

Mats Malm föddes 1964. Han är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 2004 och disputerade med en avhandling om litteraturteoretiska aspekter av den nordiska göticismen. Malm är också föreståndare för Litteraturbanken, som arbetar med digitalisering av svensk litteratur. Han har skrivit böcker om den tidiga romanen i Sverige och svensk barock, samt verkat som översättare. En av de böcker han har översatt är "Snorres Edda". Får stol nummer 11 i Akademien.

Jila Mossaed

Jila Mossaed föddes 1948 i Irans huvudstad Teheran. Hon kom till Sverige 1986 och elva år senare kom hennes första diktsamling på svenska "Månen och den eviga kon". Sedan dess har hon givit ut flera svenska diktsamlingar, senast "Vad jag saknades här". Mossaed har belönats med ett antal litteraturpriser och stipendier, däribland Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och Aftonbladets litteraturpris. Hon har även publicerat ett flertal diktsamlingar och två romaner på persiska. Får stol nummer 15 i Akademien.

Eric M Runesson

Eric M Runesson föddes 1960. Han har varit ledamot av Advokatsamfundet sedan 1993 och ingår i samfundets huvudstyrelse sedan 2014. År 2000 blev han docent vid Handelshögskolan i Stockholm och han har både varit adjungerad professor vid Lunds universitet och vid Stockholms universitet. Runesson har stor erfarenhet av skiljemanna- och medlingsuppdrag och är numera justitieråd i Högsta domstolen. Får stol nummer 1 i Akademien.

ANNONS