Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd.
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Bild: Lasse Edwartz

Regionens kulturbudget 2019 är spikad

Integration, danslyft och nycirkus är några av satsningarna som syns i Västra Götalandsregionens kulturbudget för nästa år. Dessutom får folkhögskolorna ett extra tillskott.

ANNONS

– Vi fortsätter med de stora satsningarna. Västra Götalandsregionen har ju Sveriges största kulturbudget förutom statens. Vår budget ökar med 2 procent sedan förra årets budget, och då lägger vi ut dem på våra utförare, som Regionteater Väst och Göteborgsoperan till exempel, säger Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Danslyft och nycirkus

Den totala budgeten för kulturnämnden för 2019 ligger på drygt 1,5 miljarder kronor för 2019, inberäknat statsbidrag. Det är regionbidraget som har fått en ökning på 2 procent. Några nya satsningar är ett danslyft och en satsning på nycirkus. Dessutom förstärks stödet till kollektivverkstäderna, som KKV Bohuslän.

Folkhögskolorna får ett extra tillskott på 16,7 miljoner, vilket är en ökning på 33 procent.

ANNONS

– I pengar är den stora satsningen på folkhögskolor. Regionen har ett handlingsprogram för fullföljda studier. Kommunerna har ju ansvar för grundskolan och gymnasieskolan, men ett bidrag vi kan hjälpa till med är att stärka upp för de som inte har nått målen i grundskolan.

Ökat deltagande

Regionfullmäktiges mål till kulturnämnden är att deltagandet i kulturlivet ska öka, och kulturnämnden fortsätter att jobba med integration. Dessutom ska kulturnämnden ta fram en ny kulturstrategi. Underlaget ska tas fram genom en dialog med kommuner, kommunalförbund och kulturverksamheter.

– Nyhetsmässigt är att vi fortsätter på den inslagna vägen, men utvecklar den. Responsen från våra utövare och användare är att de är nöjda.

Hur vet ni det?

– Vi ser ett högt deltagande, återvändande och medföljare. Det ser vi som ett tecken på att folk är nöjda. Våra besöksmål är välbesökta och går man och ser en föreställning på regionteatern, kommer man tillbaka och ser en föreställning till.

Är du nöjd med 2019 års kulturbudget?

– Jag är otroligt glad över det stora stöd som kulturen får i regionen. Av 8 partier ställer sig 7 bakom budgeten eller vill till och med öka den. Västra Götalandsregionen ser kulturen som en strategisk satsning och att kultur är en tillgång för våra medborgare och därmed är vi beredda att satsa skattepengar på den.

ANNONS