Robyn Carlsson 2.0 - beat för beat

Robyn sig vidare, tillbaka till klubbarna och ut i världen igen, konstaterar GP:s Johan Lindqvist.