Berget ställer till det. När nya Sjöfartsmuseet planerades bedömdes avståndet till berget under markytan som mycket större än vad det visade sig vara. Notan landar på ytterligare 40 miljoner kronor.
Berget ställer till det. När nya Sjöfartsmuseet planerades bedömdes avståndet till berget under markytan som mycket större än vad det visade sig vara. Notan landar på ytterligare 40 miljoner kronor. Bild: Higab / Gajd arkitekter

Sjöfartsmuseet får kosta 40 miljoner mer

Ombyggnationen av Sjöfartsmuseet kan fortsätta. När det blev känt att projektet skulle kosta 41 miljoner kronor mer drog politikerna i handbromsen. Men nu har kommunfullmäktige sagt ja till de ökade kostnaderna.

ANNONS

I september förra året började ombyggnationen av Sjöfartsmuseet, som bland annat ska få en ny entré och ett nytt akvarium. Kostnadstaket för att bygga om museet låg då på 100 miljoner kronor, något som den kommunala fastighetsägaren Higab bedömde skulle räcka. Åtminstone till i december.

Då kom plötsligt beskedet att projektet skulle bli 41 miljoner kronor dyrare. Anledningen var att byggnaden stod närmare berget än man trott.

Beskedet fick många att regera. Inte minst socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson.

– No shit, Sherlock. Ja, Sjöfartsmuseet står på ett berg. Det vet alla. Higab också. Jag tycker att de får förklara hur de kan räkna så fel, sade hon i samband med ett kommunstyrelsemöte i februari där frågan diskuterades.

ANNONS
Sjöfartsmuseet ska bland annat få ett nytt akvarium under jord. Det är till viss del detta som ligger bakom kostnadsökningen, då det visat sig att berget ligger ytligare än väntat.
Sjöfartsmuseet ska bland annat få ett nytt akvarium under jord. Det är till viss del detta som ligger bakom kostnadsökningen, då det visat sig att berget ligger ytligare än väntat. Bild: Higab/Gajd arkitekter

Kommunstyrelsen beslutade då att ombyggnationen skulle stoppas och Higab fick i uppdrag att både förklara sig och utreda om det gick att komma ned till kostnadstaket.

Men när Higabs rapport var klar blev svårigheterna med att kapa kostnader tydliga. Därför hamnade ärendet på nytt på politikernas bord.

Under torsdagen fattade kommunfullmäktige också beslutet att godkänna den ökade kostnaden. Med det kan projektet nu fortsätta och enligt museichef Carina Sjöholm ska ombyggnationen vara klar utan förseningar.

– Vårt arbete fortsätter nu enligt planerna. Det nya museet ska stå klart 2021 och visionen är ett museum och akvarium i internationell klass. Målet är en verksamhet som bjuder på stora upplevelser och en bättre miljö för både besökare, djur och personal, säger hon i ett pressmeddelande.

Närmast väntar nu arbetet med att flytta fiskar och koraller till tillfälliga akvarier i byggnaden. Därefter börjar arbetet med att bygga ett nytt akvarium som ska bli dubbelt så stort som det gamla.