Veckans dikt

Veckans dikt är inskickad av Lars-Inge Larsson, 85 år från Uddevalla.