Giraffstödet är ett bidrag från kommunen som kan ges till allt från arrangemang som konserter till föreläsningar.
Giraffstödet är ett bidrag från kommunen som kan ges till allt från arrangemang som konserter till föreläsningar. Bild: Elin Gustafsson

Nu kan unga i Uddevalla söka Giraffstöd

Om du är mellan 13–26 år, bor eller är verksam i Uddevalla kommun kan du söka Giraffstöd, ett bidrag för projekt.
– Vi vill stärka unga i kommunen att själva komma med idéer och genomföra arrangemang, säger Kerstin Karlsson, kultursamordnare Uddevalla kommun.

ANNONS

Giraffstödet är ett kultur- och fritidsstöd som alla som är mellan 13–26 år och bor eller är verksamma i Uddevalla kommun kan söka. Stödet går att söka ensam eller som grupp, och bidraget går till aktiviteter eller projekt som äger rum i kommunen.

– Giraffstödet är ett lyckat exempel på hur kommunen kan möta ungas innovativa idéer och samtidigt få lära sig att utveckla sin kreativa förmåga, säger Kerstin Karlsson.

Det allra första stödet gavs ut av kulturavdelningen på kommunen år 1997 till en ung arrangörsgrupp som arrangerade Cirkus Cirkör i Agnebergshallen. Själva namnet Giraff kom dock till drygt tio år senare.

ANNONS

”Vill ta vara på ungas engagemang inom kulturen”

Tidigare har ungdomar fått stöd för allt från arrangemang som konserter, festivaler och lajv till lan, föreläsningar och utställningar.

– Vi har stöttat många under åren och en del har varit återkommande. Men huvudsaken är att det ska vara lätt att söka stödet och ett snabbt sätt att som ung få gehör för sina idéer och sitt engagemang i kommunen, säger Kerstin Karlsson och fortsätter:

– Man behöver inte heller vara klar med sin idé för att söka, utan vi på kommunen är gärna med och brainstormar för att också se var vi bäst kan hjälpa till.

Enligt Kerstin Karlsson betyder det här stödet mycket för unga.

– Vi vill stärka individer och ta vara på deras engagemang inom kulturen. Samtidigt som unga genom det här stödet får ta del av de sammanhang som de samlade giraffstöttade projekten innebär möjliggör det också till ett rikt kulturliv för alla invånare.