Kurverödväg förlängs på grund av nybyggen

I september påbörjas en utbyggnad av väg- och gångbanan på Söndagsvägen på Kurveröd. Anledningen är de nya lägenheterna och områdets nya förskola.