För elva år sedan grundade pedagogen Chäthrin Wadström spelappen Zcooly, där barnen bland annat får stifta bekantskap med figuren Pi.
För elva år sedan grundade pedagogen Chäthrin Wadström spelappen Zcooly, där barnen bland annat får stifta bekantskap med figuren Pi.

Studie visar att barn kan bli smartare av datorspel

Datorspel kan ha positiv påverkan på barnens intelligens, visar en studie från Karolinska institutet. Redan 2012 lanserade pedagogen Chäthrin Wadström spelappen Zcooly, som kombinerar spel och matematik.
– Vi vill göra kunskap kul, och vi vill göra det i ett lekfullt sammanhang, säger Chäthrin.

EXTERN LÄNK: Läs mer om meningsfull skärmtid hos Zcooly

Skärmtid för barn är ett omdebatterat ämne, men forskning från Karolinska institutet har visat att datorspel kan bidra till högre intelligens hos barn. Studien, som gjordes tillsammans med Vrije universitet i Amsterdam och publicerades 2022, omfattade över 9 000 pojkar och flickor i USA.

När barnen var nio eller tio år gamla genomfördes psykologiska tester för att undersöka deras kognitiva förmåga. Både barnen och deras föräldrar fick även svara på frågor om barnens skärmvanor. I snitt spelade barnen i studien datorspel i en timme om dagen.

Efter två år fick barnen genomgå nya tester. När forskarna jämförde resultaten visade det sig att de barn som spelade datorspel längre än genomsnittet i studien också ökade sin intelligens med 2,5 IQ-poäng jämfört med genomsnittet.

Spelet där matte blir en lek

Att barn gillar datorspel var något pedagogen Chäthrin Wadström tog fasta på redan 2012, när hon tillsammans med sonen Jonathan skapade spelappen Zcooly. Idag har över 115 000 barn lärt sig matematik via appen.

I Zcooly kan barnen skapa en egen avatar och spela sig igenom olika matteäventyr på ön Sasmandu. Bland tokiga karaktärer, som tjuvhamstern Balthazar och bonden Gunnart, sätts matematiska problem i utmanande och roliga situationer.

Syftet med appen har alltid varit att hitta ett lekfullt sätt att lära sig matte. Spelet följer läroplanen för låg- och mellanstadiet och är ett sätt att erbjuda barn en meningsfull skärmtid.

– Vi lever i en skärmvärld idag, och om man inte låter barnen ha skärmtid så är risken att de hamnar efter. Sen tror jag att man som förälder måste sätta sig in i vad det är barnen gör och vara intresserad av det som händer på skärmen, säger Chäthrin

Zcooly kan vara till stor hjälp när barnen ska ta sig an de lite mer utmanande delarna av matematiken. Att lära sig räkna med bråk är till exempel något som många barn har svårt med, vilket kan ge konsekvenser för inlärningen, säger Chäthrin.

– Får man inte med sig bråkräkningen i tidig ålder så kommer man få problem med matten längre fram. Tillsammans med Nationellt centrum för matematikutbildning har vi därför gjort ett helt spel om bråk i appen. Spelet gör bråkräkning roligt genom att låta barnen hjälpa till i Josannas kafé med att baka, dekorera och dela tårtor med bråk. På så vis blir lärandet roligt.

I Affären får barnen på ett lekfullt sätt lära sig räkna när de hjälper kunderna i kassan.
I Affären får barnen på ett lekfullt sätt lära sig räkna när de hjälper kunderna i kassan.

Bygger en större värld

De senaste åren har Zcooly storsatsat och byggt ut både deras egen värld och börjat arbetet med att bredda sig i både ämne och åldrar. Målet är att så många barn som möjligt ska uppleva glädjen i att lära sig.

– Vi har vuxit jättemycket vilket har varit fantastiskt roligt. Det är många nya familjer som hittat oss. Vår senaste satsning är att Peppy Pals, som utvecklar spel för yngre barn och fokuserar på social och emotionell intelligens, har blivit en del av Zcooly-familjen. Nu håller vi på med ett utvecklingsarbete för att bygga in Peppy Pals i Zcooly-världen, berättar Chäthrin.

EXTERN LÄNK: Zcooly ger barn meningsfull skärmtid