Allt mer timmer i Uddevalla hamn – en effekt av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina gör att efterfrågan på svenskt timmer ökar. Det påverkar också Uddevalla hamn som både skeppar ut men också tar emot mer sågtimmer, massaved och bränsleved.