Lars Melkersson och Hasse Skarp är två av dem som hyr båtplats i Norra hamnen och som tycker att det finns problem med säkerheten som kommunen borde ta tag i.
Lars Melkersson och Hasse Skarp är två av dem som hyr båtplats i Norra hamnen och som tycker att det finns problem med säkerheten som kommunen borde ta tag i. Bild: Philippe Boström

Båtägare vill ha bad- och fiskeförbud i Norra hamnen

Båtägare vill ha bad- och fiskeförbud i Norra hamnen i Lysekil och menar att problemet fått såna proportioner att det finns risk att folk skadar sig. På kommunen medger man att det finns problem men att kritiken är överdriven.

ANNONS
|

Stämningen bland båtägarna som hyr plats av Lysekils kommunen i Norra hamnen är upprörd när Bohusläningen träffar dem. De anser att kommunen inte tar säkerhetsarbetet vid båtbryggorna i hamnen på allvar trots att man påpekat allvarliga brister.

– Det finns ingen gästhamn på Västkusten som tillåter både fiske och bad, säger Hasse Skarp som är en båtägarna som hyr plats i Norra hamnen.

– När människor simmar runt i gästhamnen riskerar de att bli påkörda av båtar och om ungdomar hoppar från taket på skjulet kan de skada sig. Vem tar ansvar om någon gör illa sig? säger Lars Melkersson som också han hyr båtplats.

ANNONS

Bohusläningen har tidigare rapporterat om hur människor står på Norra hamnens bryggor med kastspön och hur båtar blivit skadade. Sedan 2017 är det förbjudet att fiska med kastspö på bryggorna men det är tillåtet att använda metspö. Enligt Lars Melkersson finns dock problemen kvar.

– Krokar har fastat i båtarnas kapell och vill ha våra båtar i fred, säger han.

Fiskeförbud med kastspön infört 2017

Joakim Hagetoft, säkerhetsstrateg på Lysekils kommun, anser att kommunen har vidtagit åtgärder när man införde ett fiskeförbud med kastspön 2017 men medger att efterlevnaden är dålig.

– Vi har lyft frågan till polisen eftersom de är de enda som har mandat att avvisa personer som bryter mot de lokala ordningsföreskrifterna, säger han.

Den 7 augusti gick Lysekils kommun in med en ansökan till Polismyndigheten om en förordning av säkerhetsvakter i Norra hamnen efter att det varit oroligheter i området.

Sanna Lannesjö, integrationsstrateg på Lysekils kommun, känner inte igen sig i bilden att badgäster riskerar att bli påkörda och säger att man från kommunens håll inte kan ta ansvar för enskilda personers omdöme.

– Det går inte att särskilja att en grupp får bada och en annan grupp inte får, säger hon.

Joakim Hagetoft, Ellinor Öststorm, Sanne Lannesjö och Hamsi Adem svarar på båtägarnas kritiken från Norra hamnen i Lysekil.
Joakim Hagetoft, Ellinor Öststorm, Sanne Lannesjö och Hamsi Adem svarar på båtägarnas kritiken från Norra hamnen i Lysekil. Bild: Philippe Boström

Trygghetsvärdar skall göra hamnen säkrare

Sedan den 8 juli har kommunen anställt tvåspråkiga trygghetsvärdar som bland annat har uppdraget att göra Norra hamnen till en tryggare plats. En av dem är Hamsi Adem och han tycker att arbetet har gett effekt.

ANNONS

– Vi brukar prata med dem som fiskar med kastspö och som inte förstår att det är förbjudet.

Han menar att det är samma återkommande personer som bryter mot förbudet.

Kommunen: Polarisering ligger bakom förbudet

Joakim Hagetoft på kommunen tycker att klagomålen från de som hyr båtplats är överdrivna och menar att det är en del av en större problematik.

– Lysekils är ett polariserat samhälle där kommuninvånarna ställer grupper mot varandra snabbare än på andra håll i landet, säger Joakim Hagetoft.

De som hyr båtplats i Norra hamnen tycker det är tråkigt att kommunen inte vill förstå problematiken utan hellre vill skylla på att problemen bottnar i att Lysekil är ett polariserat samhälle.

– Norra hamnen skall vara en säker och trygg plats för alla, säger Hasse Skarp.

Lars Melkersson tror att problemen i hamnen kan leda till att färre kommer att välja att besöka Lysekil i framtiden.

– Lysekils kommun har redan ett dåligt rykte och folk ville inte lägga till i hamnen som de upplever som otrygg, säger Lars Melkersson.

ANNONS