Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot Färgelanda kommun.  Bild: Vilhelm Stokstad/TT
Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot Färgelanda kommun. Bild: Vilhelm Stokstad/TT

Brister i utredning av våld i nära relationer

Det togs ingen kontakt med skola, skyddat boende eller sjukvården. Ändå ansåg kommunen att utredningen var avslutad och barnen inte påverkats av våldet i föräldrarnas relation.
Någon sådan slutsats går inte att dra, menar dock Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som nu riktar kritik mot Färgelanda kommun.

I oktober förra året sökte en kvinna skydd av socialtjänsten i Färgelanda, då hon kände sig rädd och hotad av sin sambo. Kommunen inledde en utredning och kvinnan placerades på ett skyddat boende.

Eftersom socialtjänsten oroade sig över de två barn som fanns i hemmet inleddes ytterligare utredningar. Syftet var att ta reda på om barnen bevittnat något våld i hemmet.

Den här typen av utredningar ger socialtjänsten möjlighet att ta kontakter med det skyddade boendet, barnens skola samt sjukvården. Ingen av dessa kontakter togs dock, vilket nu kritiseras av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Jag tycker att det är relevant kritik. Vi tar åt oss av kritiken, jag gör det som ansvarig, säger Carina Holmqvist, chef för Individ och familjeomsorgen på Färgelanda kommun, och tillägger:

– Vi valde att bifoga utredningarna med yttrandet till Ivo för att få feedback. Vi inledde utredning, som man ska göra, omgående och vi hade barnen inne på enskilda samtal,

"Väldigt bra att få feedback"

Problemet, menar Holmqvist, var att samtalen var för få och att socialtjänstens utredning hade brister i sin omfattning.

– Man bedömde i detta ärende att man inte behövde ta in den här konsultationen (från det skyddade boendet, skolan samt sjukvården). Men det var väldigt bra att få den här feedbacken, säger hon.

I framtiden kommer socialtjänsten att dels ha fler enskilda samtal med alla berörda parter och ett bredare perspektiv, säger Holmqvist. Utredningen får ta upp till fyra månader, om så skulle behövas. Samtidigt är det påfrestande för alla inblandade att vara involverade i utredningar på socialtjänsten.

– Det är en process att träffa socialtjänsten på enskilda samtal, och ser man inget som styrker oron brukar man arbeta skyndsamt med utredningarna för att parterna ska komma fram till en lösning.

Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att det inte går att utesluta att barnen bevittnat våld i hemmet. Ivo kan komma att följa upp kommunens hantering av ärenden som rör våld i nära relationer i framtiden.