Lars-Gunnar Larsson, en av talespersonerna för Opinionsgruppen Ett Dalsland på spåret, anser att höghastighetståg i Bohuslän är en för dyr affär och gör för mycket ingrepp i naturen i förhållande till den korta restiden.