Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Halva Dalslands sjukhus kommer att stå tomt

Det blir färre verksamheter vid de mindre sjukhusen när NU-sjukvården förändras. På Dalslands sjukhus i Bäckefors kommer hälften av lokalerna att stå tomma när operation, röntgen och laboratorieverksamheten flyttar ut senare i år.

Utgångspunkterna för de förändringar som planeras av verksamheterna är att vård ska ske så nära patienten som möjligt. Vård ska bedrivas i ett mer och närmare samarbete mellan kommuner och landsting. Samtidigt ska vården ha kvalité. Pengarna ska användas så effektivt som möjligt, menar politikerna.

För sjukhuset i Bäckefors innebär förändringarna att operation/endoskopi, röntgenmottagning, laboratorium och matsal/caféteria avvecklas under 2012. En del av verksamheterna flyttar till Näl eller till Uddevalla, medan exempelvis röntgen är planerad att ersättas med en mobil röntgenenhet.

– Det handlar om både centralisering och decentralisering, säger Ewa Arvidsson (S), ordförande i Dalslands hälso- och sjukvårdsnämnd, som beställer den länssjukvård till Dalsland.

Några ytterligare förändringar av verksamheterna vid Dalslands sjukhus planeras inte den närmaste tiden, försäkrar Ewa Arvidsson.

– Nej, det gör det inte och vi kommer absolut inte att stänga Dalslands sjukhus. Mottagningsbesöken ska vara lika många under 2012 som de var under 2011.

Hur mycket pengar sparar ni på att flytta verksamheter från Dalslands sjukhus till Näl och Uddevalla sjukhus ?

– Det håller NU-sjukvården på att titta på. Det är åtta olika arbetsgrupper som jobbar med detta.

På nämndens hemsida står att ett av de viktigaste uppdragen är att föra en dialog med invånarna för att öka förutsättningarna för demokratiskt inflytande. Nämnden är befolkningsföreträdare och kunskapen om vilka behov befolkningen har ska styra nämndens beställningar och avtal.

Hur tycker du att kommunikationen med invånarna i Dalsland har fungerat?

– Jag skulle ljuga om jag påstod att kommunikationen fungerat till hundra procent. Men kommunikation är en svår sak. Den kan ibland komma för tidigt och ibland för sent och här har varje beställarnämnd ett ansvar. För någon vecka sedan hade vi ett möte med representanter från samtliga Dalslandskommuner om den framtida samverkande sjukvården. Jag tycker att det var ett bra möte. Den här veckan ska vi träffa Kommittén för Dalslands sjukhus.

Inför valet 2010 gav ni ett löfte om att utreda småsjukhusens framtid innan förändringar gjordes. Men nu görs förändringarna innan utredningen är klar. Varför?

– Vi har krav från utförarstyrelsen och vi har fattat en vårdöverenskommelse. Men visst hade drömscenariot varit att verksamheterna skulle vara klar.

Ewa Arvidsson tycker inte att besluten har skyndats fram.

– Nej, det tycker jag inte. Ibland är jag otålig som politiker, men skynda på tycker jag inte att vi gör.