I skogen blotas det till Frej

Asaprästen eller goden Räv Skogsberg har byggt en blotplats i skogen. För honom handlar asatron om naturens gudomliga kraft. – Vi ser det naturliga som en manifestation av den gudomliga kraften, säger han.