Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Mellerudsbo får fler gravbesök

Förvaltningsrätten beviljar en Mellerudsbo ledsagning fyra gånger per år. Därmed går man emot socialnämndens beslut om att två gånger om året är tillräckligt.

Mannen ansökte hos socialnämnden i Mellerud om att få bistånd i form av ledsagning till kyrkogården fyra gånger per år för att besöka sin hustrus grav. Nämnden gick honom bara delvis till mötes genom att bevilja två besök per år. Det skulle enligt nämnden räcka för att uppnå skälig levnadsnivå. Nämnden ansåg att mannens söner kunde köra honom övriga två gånger.

Förvaltningsrättens resonemang bygger på att vad som är skälig levnadsnivå måste bedömas med utgångspunkt i den tid och de förhållanden under vilka den enskilde lever i. I det aktuella fallet anser rätten att ett besök per kvartal är relevant för att skälig levnadsnivå ska uppfyllas. Att mannen har två söner som bor i närheten förändrar inte bedömningen eftersom den avlidna hustrun inte är mor till dem.

Förvaltningsrättens bedömning är att Mellerudsbon har ett omfattande hjälpbehov och behov av ledsagning för att kunna genomföra kyrkogårdsbesöken. Sammantaget medför det att ansökan ska bifallas och att han beviljas bistånd i form av ledsagning för kyrkogårdsbesök vid fyra tillfällen per år.