Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ett nytt äldreboende planeras på Ängenäsområdet.

Politisk strid kring möte om äldreboende

– Jag har förbjudit tjänste­männen att delta på mötet. Kommunalrådet Tommy W Johansson (S) är upprörd över att Centerpartiet i Mellerud bjudit in tjänstemän till ett öppet informationsmöte om det planerade äldreboendet på Ängenäs.

Centerpartiet i Mellerud bjuder in till ett öppet informationsmöte på måndag kväll där det nya äldreboendet på Ängenäs är tänkt att ligga.

– Det pratas mycket om platsen och vi tycker det är viktigt att vara på den aktuella platsen så att alla får se den med egna ögon, säger kretsordföranden Karin Nodin.

Partiet har bjudit in de tjänstemän från socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som deltar i förstudien.

– Vi anordnar ett rent informationsmöte där vi ska ge saklig information om vad som hänt i processen så här långt och varför Ängenäs ses som ett bra alternativ för ett äldreboende.

Karin Nodin har personligen inget emot den tänkta placeringen så länge alla relevanta krav kan uppfyllas, exempelvis när det gäller service och transporter.

– Jag väntar fortfarande på mer information, exempelvis när det gäller uppvärmning, totalkostnader och möjligheten till kollektivtrafik men sådana uppgifter kommer alltid löpande under en projekttid.

Informationsmötet ses inte med blida ögon av kommunstyrelsens ordförande, Tommy W Johansson. Han anser att tjänstemännen går helt utanför sina befogenheter när de informerar om en pågående arbetsprocess på ett öppet möte.

– Det är ohållbart att ett parti bjuder in berörda tjänstemän till ett öppet informationsmöte eftersom det som kommer fram på mötet kan uppfattas som kommunens ståndpunkt.

Kommunen har en arbetsgrupp bestående av representanter för socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen som jobbar med projekteringsplanen och de ska följa en tydlig informationslinje.

– Varje parti kan begära att tjänstemän redovisar pågående ärenden till politikerna man aldrig till allmänheten. Genomförs mötet på måndag kan det innebära svårigheter i den fortsatta arbetsprocessen. Därför har jag klargjort för tjänstemännen att de inte kan delta.

Det var vid Melleruds Centerpartis kretsårsmöte som det kom upp frågor kring äldreboendet och flera uttryckte önskemål om att få mer information om planerna, vilket gjorde att styrelsen fick i uppdrag att genomföra ett möte.

Projekteringen av äldreboendet ska slutföras i år och målsättningen är att påbörja upphandlingen i början av 2017.

Investeringsplanen för 2017–2018 är väl tilltagen för att klara bygget av äldreboendet, men med tanke på den kommande upphandlingen vill inte politikerna avslöja någon prislapp.