Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
1/3

Så ska kommunen lösa skolfrågan

Det är fortsatt trångbott på Valboskolan och nu behövs en långsiktig lösning. Men frågan är om det blir Valboskolan som byggs om eller om en renovering på Höjdenskolan startar.

Det var i fjol som förvaltningen fick i uppdrag att utreda vilka alternativ som fanns för att hitta lokalmässiga lösningar för skola och fritidshem i Färgelanda kommun. Enligt kommunstyrelsens ordförande Ulla Börjesson (S) är orsaken de senaste årens elevökningar som medfört ett stort behov av ökande lokalytor.

– Vi har sett att Valboskolan är väldigt trångbodd och detta behöver vi göra något åt, säger hon. Kommunstyrelsens ledningsutskott har tillsammans med kommunchefen utgjort en arbetsgrupp där vi tittat på lösningar och nu har vi kommit fram till tre olika alternativ.

Det ena är att bygga en helt ny F-9 skola inklusive musikskola och vuxenutbildning i Färgelanda tätort. Detta ska i sådana fall ligga på nuvarande Valboskolans område eller om det finns någon annan lämplig plats.

– Men det här är det dyraste alternativet och kommer att ligga på mellan 250-300 miljoner kronor, säger Ulla Börjesson.

Det andra alternativet är att göra en om- och nybyggnation av Valboskolan med utökning av antal klassrum och modernisering av lokalerna. En kostnad som i sådana fall skulle bli cirka 150 miljoner kronor. Om detta alternativet ska genomföras krävs alternativa lokaler för skolans nuvarande verksamhet.

– Vi tror inte på detta just nu även om vi är medvetna om att Valboskolan är i behov av ombyggnation.

Det tredje och sista långsiktiga alternativet, som också var det alternativ som majoriteten fastnade för, är att renovera och rusta upp Höjdenskolan, som stängdes för ett antal år sedan. Enligt Ulla Börjesson har det varit diskussioner om det varit oreparerbara skador på skolan men efter att en konsult tittat på byggnaden visar det sig nu att en renovering och upprustning är möjlig.

– Vår plan är att förskoleklass och fritidshem för årskurs F-3 ska flytta in i lokalerna i olika etapper medan renoveringen pågår. Januari 2019 räknar vi med att vara klara och fortsättningsvis kommer Valboskolan rymma årskurs 4-9, fritidshem och grundsärskola.

Detta alternativ var både liberalerna, centern och socialdemokraterna överens om. Det kom man fram till på ledningsutskottets senaste sammanträde. Då meddelande Linda Jansson (M) att hon inte kunde ta ställning och skulle återkomma på kommunstyrelsens sammanträde. Då kommer ett beslut att tas om vilket alternativ det blir.

– Jag räknar med att det blir en renovering och därefter får vi se om vi behöver ta det vidare till kommunfullmäktige eller om det räcker med ett beslut på kommunstyrelsen, säger Ulla Börjesson.