Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot grundskola i Färgelanda

En grundskola i Färgelanda kritiseras starkt av Skolinspektionen på grund av bristande stödåtgärder för en elev. Myndigheten kräver nu att Färgelanda kommun ska vidta åtgärder före 28 februari 2019.

Den 28 maj anmäldes en kommunal grundskola i Färgelanda till Skolinspektionen av en elevs föräldrar. Detta på grund av att de ansåg att skolan misslyckats med att ge deras barn det stöd som elever har rätt till enligt skollagen. Efter en utredning får nu skolan skarp kritik av myndigheten.

Hög frånvaro sedan 2016

Enligt utredningen anser Skolinspektionen att skolan inte har erbjudit tillräckliga stödåtgärder för att komma tillrätta med elevens frånvaro samt problem med att nå kunskapskraven i de flesta ämnen.

Skolan kritiseras också för att de insatta åtgärderna har kommit för sent. Elevens höga frånvaro ska ha uppmärksammats 2016 av rektor och personal. Frånvaron ska ha ökat med tiden men det dröjde till februari 2018 innan skolan påbörjade en utredning kring problematiken.

Skolresultaten försämrats med tiden

Under vårterminen 2017 ska dessutom eleven inte ha lyckats uppnå kunskapskraven i sex ämnen. Trots detta dröjde det till september 2018 innan skolan påbörjade en utredning om elevens behov av särskilt stöd i undervisningen.

Vid den tidpunkten ska elevens skolresultat ha försämrats ytterligare och hen uppnådde kunskapskraven i endast två ämnen.

Kräver åtgärder innan 28 februari 2019

I oktober 2018 upprättade rektorn på skolan ett åtgärdsprogram för att tillgodose elevens stödbehov. Men utformningen av programmet får kritik av myndigheten. Programmet ska ha saknat vilken kunskap eleven saknade i flertalet ämnen, vilket stöd eleven behövde för att nå kunskapskraven och vilket slags stöd som hen skulle erbjudas.

Skolinspektionen kräver nu att Färgelanda kommun vidtar åtgärder senast 28 februari 2018. Bland annat behöver skolan upprätta ett nytt åtgärdsprogram för elevens stödinsatser samt se till att eleven har möjligheten att avsluta sin skolgång.