Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
magnifik utsikt. Biolog Tord Wennerblom från Länsstyrelsen i Västra Götaland står vid den utsiktsplats på Årbolsfjället som det ska byggas en vandringsled till. I bakgrunden på bilderna syns sjön Näsölen och den långsmala halvö som kallas Harehalsen. Vid riktigt klart väder går det att se ända till Kinnekulle.

Vacker vy från nya naturreservatet

Årbolsfjället visar upp sig från sin vackraste sida och sjön Näsölen glittrar förföriskt nedanför oss. Min guide in i hjärtat på det nybildade naturreservatet i Melleruds kommun är biolog Tord Wennerblom.

Vi befinner oss några kilometer norr om Dals Rostock och parkerar vid väg 2220 där det ska byggas en liten parkeringsplats. Härifrån går vi in i gammelskogen som bildar Årbolsfjället och som Länsstyrelsen nyligen utsett till naturreservat, vars syfte är att bevara den biologiska mångfalden och värdefulla naturmiljöer. Det kunde tidningen berätta om tidigare i veckan. Det är en cirka tre kilometer långsmal korridor på västra sidan om sjön Näsölen som är skyddad för all framtid. Reservatet går ända ned till sjökanten.

– Det känns väldigt tillfredställande att vara i mål och att vi har fått med oss de allra flesta markägare, säger Tord Wennerblom, biolog på Naturavdelningen, Länsstyrelsen i Vänersborg.

Förutom ett litet område med granskog får hela det 65 hektar stora naturreservatet vara i fred och naturen ska utvecklas fritt. Djur- och fågellivet är rikt i den här skogmiljön som består av gran, tall och många sorters lövträd. Förutom att skydda skogsvärdena finns 15 rödlistade arter med mossa och lavar som länsstyrelsen vill slå vakt om.

Det är bland annat vedtrappsmossa, klosterlav, västlig njurlav, grön sköldmossa och lunglav. Den senare förekommer nästan enbart i gamla skogar som inte slutavverkats. Genom att skydda och utveckla skogsmiljöer med lunglav så gynnas även en lång rad andra hotade och rödlistade arter.

– Lunglav är en slags signalart, finns dessa på en plats så vet man att det även finns andra rödlistade och sällsynta arter.

Vandringen sker genom obanad terräng och nästan orörd naturskog, som skiftar karaktär. I början är det lite sumpigt och blött men efter cirka 700 meter och en del klättring upp på bergsplatån är vi framme vid utsiktsplatsen. Där råder mager jordmån och knotiga tallar samsas med björk och andra lövträd. Älgflugorna är påfrestande i det varma vädret.

Tord Wennerblom berättar att det ska göras i ordning en vandringsled som leder fram till utsiktsplatsen.

– Vi får se när det blir, det hänger på pengarna men i regeringspropositionen har det avsatts mer medel till skötsel av naturreservat så om något år hoppas vi att det finns en iordningsställd stig hit.

Tiden är för knapp för att gå ned för Årbolsfjällets branta sluttningar och leta efter de sällsynta arterna. Vi nöjer oss med att njuta av utsikten över Näsölen, som är magnifik denna sista septemberdag. Solen värmer dessutom gott.

– Jag har även befunnit mig här i regn och snö, vilket det är lätt att glömma en sådan här dag, säger länsstyrelsens biolog.

Han berättar att arbetet med bildandet började för tio, tolv år sedan. Ett 30-tal markägare är berörda av reservatet och de har kunnat välja mellan att sälja marken eller behålla den och få en så kallad intrångsersättning, som är av engångskaraktär.

– De flesta har valt att behålla sin mark och det har varit många förhandlingar och diskussioner som bidragit till att bildandet dragit ut på tiden.

En stor del av Tord Wennerbloms arbete har bestått i att ha kontakt med markägare och lantmäteriet och att ta fram den skötselplan som ska följas.

– Synpunkterna har varit få och de flesta tycker det är okey att låta naturen få vara ifred. De flesta diskussionerna har rört ersättningarnas storlek.