Därför kommer flickor i puberteten allt tidigare

Flickor i den rika delen av världen kommer i puberteten tidigare idag än på 1960-talet. Fetma, kemikalier och sexuell exponering har lyfts fram som möjliga orsaker. För de som utvecklas väldigt tidigt kan det få flera negativa konsekvenser om de inte får rätt stöd.
– De har en ökad risk för både psykologiska och sociala problem, säger Therese Skoog, filosofie doktor och docent i psykologi.

Redan kund?Logga in här