En katt ska inte hållas inomhus – eller?

I lokala Facebookgrupper kan man nästan dagligen läsa om något som handlar om katter. Ibland handlar det om någon katt som gjort sina behov i grannens rabatt. Ibland kan det vara att en katt kommit bort. På senare tid har rädslan för räv diskuterats.
Men något som verkligen väcker känslor är huruvida ägaren ska hålla sin katt inne eller ute, eller både och.