Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

På kartan syns tomten där det tillfälliga badet föreslås uppföras. Tomten ligger väster om anläggningen för Friskis- och svettis. På bilden är området på andra sidan av Friskis- och svettis-huset.
På kartan syns tomten där det tillfälliga badet föreslås uppföras. Tomten ligger väster om anläggningen för Friskis- och svettis. På bilden är området på andra sidan av Friskis- och svettis-huset.

Förslaget: Här ska tillfälliga badet byggas

Det tillfälliga badet föreslås placeras på Sörvik och kommer då att ligga strax väster om Friskis- och svettis-anläggningen. Detta föreslår nu kommunledningen till kommunstyrelsen.

Efter att kommunfullmäktige beslutade att Uddevallas nya badhus ska placeras på samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet så krävdes det ett temporärt badhus på annan plats. Ett förslag har varit att utnyttja Landbadet och täcka det med ett tak. Nu är förslaget att det byggs en temporär anläggning på Sörvik invid Friskis- och svettis anläggning vid det gamla varvsområdet. Kommundirektören Peter Larsson är nöjd med förslaget som läggs fram till kommunstyrelsen för beslut på onsdag.

LÄS MER: Nytt badhus påverkar trafiksituationen i stan

– Det här är det förslaget som jag tror bäst på. Det är kommunens egen mark som vi råder över själva, det verkar råda stabila markförhållanden där och vi har inga kända risker rent miljömässigt, säger Peter Larsson.

Ligger förhållandevis centralt

Den aktuella tomten, Sörvik 1:36, har en yta på 7000 kvadratmeter. Byggrätt för industriändamål finns och därför bedöms det som att det råder goda möjligheter för att få bygglov. Det finns också vatten och avlopp på rimligt avstånd, parkeringsmöjligheter, gång- och cykelväg finns i området.

LÄS MER: Lösningen låg inom synhåll

– Den ligger förhållandevis centralt och det finns goda kommunikationsmöjligheter dit, säger Peter Larsson.

Han berättar att en aspekt har varit att det inte ska finnas grannar som kan ha synpunkter och inlämna besvär.

– Det var en viktig punkt eftersom det nu är bråttom att komma igång med arbetet och då sökte vi en plats som skulle innebära så liten risk som möjligt för att få in synpunkter, säger Peter Larsson.

Klar nästa sommar

Först inväntar man ett beslut från kommunstyrelsen men bokning av till exempel markundersökningar är redan igång. Sen följer en projektering och bygglovshantering som följs av en upphandling. Bassängen kommer att rymma sex banor och kommer att vara en 25-meters bassäng.

– Två av banorna är är till för simundervisning och är grundare än de fyra andra banorna. Bassängen kommer att vara delad men ha samma vatten strömmande emellan, säger Peter Larsson.

Det kommer att handla om en prefabricerad byggnad och en upphandling av en entreprenad. Projektledare för badhusbygget på Walkesborg, Torgny Hübert, säger att den temporära badhallen kommer att vara runt 1000 kvadratmeter stor.

Pricka av en fråga

– Den här hallen ska vara klar innan vi river den gamla och enligt tidsplanen bör driften av den temporära hallen vara igång efter nästa sommar, alltså 2020. Då kan vi riva Walkesborgbadet, säger Torgny Hübert.

Han säger att ytan är bra. Det är en gammal personalparkering där varvsporten tidigare låg.

– Rent tekniskt ska det inte vara något problem. Det är ju en provisorisk byggnad och den tar inte lång tid att bygga, säger Torgny Hübert.

Både Torgny Hübert och Peter Larsson verkar lättade över att man nu kan gå vidare med arbetet.

Nu får ni på kommunledningen, i så fall, nära till badet?

– Jag kan se ner till platsen, säger Peter Larsson och skrattar och tillägger att just detta inte var ett skäl att föreslå placering där. Men det känns bra att nu kunna pricka av en fråga från listan och komma igång med bygget, säger han.