Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt Bohusläningen
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
– Det vi upplever är att teknikutvecklingen springer ifrån reglerna, säger Robert Ståhl, utredare på Transportstyrelsen. Bild: Anna von Brömssen
– Det vi upplever är att teknikutvecklingen springer ifrån reglerna, säger Robert Ståhl, utredare på Transportstyrelsen. Bild: Anna von Brömssen

Fordonen egentligen inte tillåtna på cykelbana

Sedan Voi etablerade sig i Göteborg har 20 000 personer använt företagets elscootrar. Men än så länge är det olagligt att köra på cykelbana med den modell som huvudsakligen används. Orsak: med för stark motorn räknas den inte som elcykel.
– Då får den bara framföras på inhägnat område, säger Robert Ståhl, utredare på Transportstyrelsen.

Eldrivna hyrscootrar är inte bara ett gulligt inslag i stadsbilden och ett miljösmart sätt att förflytta sig. De är också en anledning till konflikter i stadsmiljön, med en lagstiftning som inte hänger med.

Nu spås fordonen att kunna nå siffran 220 miljoner i världen, enligt det internationella energirådet, IEA.

I USA finns hyrscootrar i runt 100 städer och där har man också börjat se konsekvenserna med trafikolyckor som denna fordonstyp varit inblandad i.

Såväl Transportstyrelsen som lokalpolis och aktörer ser att lagstiftningen inte hänger med i den tekniska utvecklingen av små fordon som främjar grön mobilitet.. Bild: Anna von Brömssen
Såväl Transportstyrelsen som lokalpolis och aktörer ser att lagstiftningen inte hänger med i den tekniska utvecklingen av små fordon som främjar grön mobilitet.. Bild: Anna von Brömssen

I Madrid fick tre företag före jul 72 timmar på sig att plocka undan alla fordon, eftersom stadsstyret ansåg att inte tillräckligt gjorts för att informera brukarna om reglerna. För att få fortsätta ställdes tre krav. Ett av dem var geofencing, det vill säga avgränsning till förbjudna zoner.

– Vi är igång där igen efter att ha anpassat oss efter kraven, säger Caroline Hjelm, marknadsföringschef på Voi Technology AB.

Olika länder ställer olika krav på fordonen, som tillåten motoreffekt (kontinuerlig märkeffekt) och maxhastighet. Samtidigt pågår diskussioner om harmoniserad lagstiftning och klassificering av denna nya typ av lätta eldrivna fordon inom EU, vilket skulle underlätta både för tillverkare och uthyrare.

– EU-harmoniseringen tar tid samtidigt som teknikutvecklingen går fort. Det gör det utmanande för oss som jobbar med att utveckla regelsystemet, på samma gång som alla vill främja grön mobilitet, säger Robert Ståhl på Transportstyrelsen.

Motoreffekt över gränsen

Voi använder enligt egen uppgift i huvudsak en ”kickscooter” från Segway med en motoreffekt på 300 watt, vilket är 50 watt över gränsen för elcykel.

– I Sverige kan man välja att klassificera fordonet som elcykel eller moped klass II. Oavsett ska regelverket uppfyllas. Den typen av moped kräver trafikförsäkring, att den som kör är minst 15 år, har förarbevis och bär skyddshjälm, konstaterar Robert Ståhl.

Enligt lagen om vägtrafikdefinitioner ska en elcykel också vara konstruerad för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen och Voi har strypt hastigheten till max den farten.

– Vår främsta prioritet är användarsäkerhet, säger Vois marknadsföringschef.

Enligt Transportstyrelsen förändrar den åtgärden inte motorns effekt. Dagens klassificering gäller och gör att de inte får framföras på svenska cykelbanor.

– Vi för en dialog med Transportstyrelsen om lagen om vägtrafikdefinitioner för att se över klassificeringarna och hoppas att det kan lösas på ett bra sätt, säger Caroline Hjelm som också hoppas på en EU-harmonisering.

Robert Ståhl betonar att samtalet i slutet av februari var en ”bra dialog med Voi”, och att de diskuterade klassificering av deras fordon utifrån vad lagen om vägtrafikdefinitioner säger.

– Det är viktigt för oss att samverka med olika aktörer inom ”resor och transporter” för att medverka till en så bra utveckling som möjligt av transportsystemet, men dagens regelverk är ändå tydligt, och i en eventuell ändring i regelverket är det många aspekter och många aktörer att väga in, förtydligar han.

”Oklart för polisen är oklart för medborgarna”

Göteborgs stad fick information från Voi inför starten.

– Bland annat att fordonen skulle uppfylla kraven för elcykel, men det har vi inte kontrollerat. Om de inte uppfyller Transportstyrelsens krav är det olämpligt att hyra ut elsparkcyklar som bara får användas inom inhägnat område, säger Malin Månsson, trafikplanerare på trafikkontoret.

Inga fordon får parkeras så att de blir till hinder eller fara för andra som behöver ta sig fram.. Bild: Anna von Brömssen
Inga fordon får parkeras så att de blir till hinder eller fara för andra som behöver ta sig fram.. Bild: Anna von Brömssen

Niklas Norin är biträdande chef för lokalpolisen i city, Göteborg:

– Det här är ytterligare ett fall där tekniken gått fortare än lagstiftningen kunnat hänga med. Vi har sett på elsparkcykeln klassad som elcykel, men om den övergår 250 watt passerar den gränsen för det och då hamnar vi ett annat läge. Det är ett av problemen som vi ser, det oklara i lagstiftningen om de här fordonen. Och är det oklart för polisen är det oklart för medborgarna. Därför måste det säkerställas vad det är för typ av fordon och vilka regler som ska gälla.

Utöver oklarheterna riskerar fordonen att irritera medborgare när de parkeras på trottoarer och utanför entréer. Enligt lagen får parkering inte ske på ett sådant sätt att det uppstår en fara eller att fordonet blir ett hinder.

– De som blir stående mitt i gatan utgör en säkerhetsrisk och olycksrisk för gångtrafikanter. Kanske måste det till ett styr och ställ-tänk, med särskilda platser där fordonen ställs, säger Niklas Norin.

– Miljötänket är fantastiskt, men man måste tänka till på reglerna, och hur vi ska hantera fordonen i trafikmiljön, betonar han.

50 000 turer

Under tiden växer uthyrningen så att det knakar. Bara sedan starten i Göteborg den 19 november 2018 har användarna gjort 50 000 ”rides”, som Caroline Hjelm uttrycker det.

Caroline Hjelm, marknadsföringschef på Voi, vill få till stånd ett ”code of conduct” tillsammans med städerna där de har verksamhet.. Bild: Pressbild
Caroline Hjelm, marknadsföringschef på Voi, vill få till stånd ett ”code of conduct” tillsammans med städerna där de har verksamhet.. Bild: Pressbild

Fenomenet med de laddningsbara fordonen från Voi finns i Sverige också i Stockholm, Malmö och Lund och flera städer är på väg att få hyrfordon. Förutom Voi finns även amerikanska Lime och polska Blinke på svenska gator och tyska Tier Mobility har precis etablerat sig i Göteborg. Philipp Haas, expansionsansvarig på bolaget, svarar skriftligen att deras fordon är ”förenliga med nationella bestämmelser”, och vill inte informera om motorns wattstyrka.

Vd:n på Göteborgs stads parkering anser att idén med elsparkcyklarna är ”genial” och att de ska finnas där man parkerar bilen så att sista transporten kan ske på två hjul. Många ”rides” startar just från sådana platser i Göteborg och Caroline Hjelm är nöjd med samarbetet.

Så funkar Voi

Via appen i sin smarta telefon syns på kartan se var närmaste el-sparkcykel står. Den som vill köra en sväng låser upp elsparkcykeln med hjälp av appen, kör iväg och parkerar den när man kört till sin destination. Kostnaden är tio kronor för upplåsning och 1,50 kronor per minut.

Brukarna godkänner såväl villkor som accepterar regler för hur fordonen får användas. Exempelvis står det att de ska köras på cykelbanor.

– Det får plats 18 fordon på en p-plats för bil, säger hon.

Malmö stad informerar om att ”polisen har bedömt att elscootrarna klassificeras som cyklar” och där och i Stockholm finns platser där de inte får parkeras. Exempelvis runt Centralstationen och på Triangeln i Malmö och i Stockholm på Sergels torg.

– Vi jobbar nu för att åkarna ska få en belöning i form av åktid när de väljer att parkera på vissa anvisade platser.

Caroline Hjelm är för ett tydligare regelverk för användandet.

– Vi hoppas att tillsammans med städerna kunna uppfylla ett ”code of conduct”, säger hon.

Trafikplanerare Malin Månsson följer utvecklingen:

– Tillsammans med andra städer fortsätter vi att undersöka möjligheterna för att reglera verksamheten vid behov, säger hon.

Får framföras på cykelbana

Lekfordon: Med en maxhastighet på sex-sju kilometer per timma, definitionen för gångfart, och föraren är max 14 år.

Elcykel: När du kommit upp i 25 km/t får elen inte hjälpa till. Max 250 watt.

I bromsföreskrifterna för elcykel står att föraren ska kunna stanna från 20 kilometer i timmen till stillastående på 5,13 meter, oavsett kroppsvikt, och du måste ha minst en hand på styret.

Moped klass II: Högst 25 km/t (äldre mopeder högst 30), effekt av högst 1 000 watt, trafikförsäkring, förarbevis (gäller för den som fyllt 15 år 1 oktober 2009 eller senare). Cykelbanan kan ha en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står ”ej moped”.

Bötesbelopp i trafikförordningen

Fört fordon på otillåten vägbana (800 kr).

Moped klass II brukats utan godkännande (500 kr).

Källa: Trafikpolisen (mars 2019)