Hjärnan krymper när du får barn – hos både mamma och pappa

När kvinnor har fött barn går det att se hur flera områden i hjärnan krymper. Nu har forskarna kunnat se samma förändring även hos pappor. Men i takt med att hjärnan minskar i storlek får vi istället mer positiva känslor för vårt barn, enligt forskarna.