Invigningen av ny syresättning av Byfjorden drog stor publik

För elva år sedan drog sig Uddevalla kommun ur försöket med att syresätta Byfjordens bottenvatten. Nu är ett nytt försök i gång, den här gången backat av kommunen och flera lokala företag. Samtidigt drar det till sig ett internationellt intresse.
– Detta är världens enda försök i den här storleken, säger professor Anders Stigebrant från Göteborgs universitet.