Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

JO-anmälning för besöksförbud på boende

JO granskar om Uddevalla kommun har gjort rätt när de i avtal förbjuder en person att ta emot besök på korttidsboende. Dessutom vill JO ha svar samt att kunna genomföra tillsyn i bostaden utan samtycke. Svar från Uddevalla kommun till JO ska var inne senast den 13 maj 2019.

Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att utreda de villkor som socialtjänsten i Uddevalla använt sig av gentemot en person som beviljats bistånd i form av ett akutboende. Av upplåtelseavtalet och boendereglerna framgår det att hyresgästen inte får ta emot gäster i bostaden. Dessutom uppges boendeansvarig kunna genomföra tillsyn i bostaden utan samtycke.

"Trygghet för dem som vistas här"

Malin Normann är tillförordnad sektionschef för missbruk och socialpsykiatri i Uddevalla kommun. Hon kan inte uttala sig specifikt kring det här fallet men säger att det gäller korttidsboenden.

– Vi har de här reglerna för att det ska skapa trygghet för dem som vistas här. Både den enskilde och för dem som uppehåller sig på boendet, säger Malin Normann.

Hon förklarar att alla som bor i dessa boenden får skriva på avtal om att man samtycker till de förhållningsregler som finns. Hon säger också att det i vissa fall finns risker om det till exempel finns narkotika med i bilden. Att man då bjuder med sig gäster in på boende kan det skapa problem.

Det framgår också i anmälan att den ansvarige för boendet har rätt att gå in i bostaden för tillsyn. Detta menar man i avtalet att den ansvarige kan gör utan att ha inhämtat samtycke till och att hyresgästen måste närvara vid tillsynen. Malin Normann kommenterar det med att också det är till för att skapa trygghet.

– Vi är måna om att miljön på dessa boenden ska vara trygga för alla och då måste en ansvarig för boendet kunna säkra detta.

Yttra sig i frågorna

Nu ska socialnämnden i Uddevalla yttra sig. JO vill ha en redogörelse för handläggningen och nämndens bedömning av att förbjuda besök i bostaden på korttidsboendet och om man kan genomföra tillsyn i bostaden utan att den som bor där godkänt det.

– Vi kommer att ge JO svar på hur vi arbetar med dessa frågor. Det är alltid bra att göra en genomlysning, säger Malin Norman.

Svar till JO ska var inne senast den 13 maj 2019.