18 händelser som skakat om i Uddevallas kommunala skolor

Siffrorna är tydliga: antalet skador, hot och kränkningar ökar i Uddevallas kommunala skolor. Men vad döljer sig bakom statistiken? Bohusläningen har gått igenom incidentrapporter för händelser där skolpersonal utsatts under de senaste två åren, och här listar vi 18 incidenter.