Amerikansk metod ska hindra kriminalitet bland unga på Ljungbacken

Ljungbackens ungdomshem deltar i ett forskningsprojekt som syftar till att hitta avgörande insatser för att motverka kriminalitet och missbruk bland barn och unga vuxna som placerats inom den statliga ungdomsvården.
– Substansbruket och våldet hänger ihop, det är samma mekanismer, säger Ida Mälarstig, doktorand och projektledare på Karolinska institutet.