Bohusläningens granskning uppmärksammas nationellt

Bohusläningens granskning ”Brottsplats skolan” avslöjade att våldet och hoten i Uddevallas kommunala skolor ökar kraftigt. Nyheten har skapat starka reaktioner. Nu lyfts artikelserien fram som ett exempel på god journalistik av Medieinstitutet Fojo.

ANNONS

Bohusläningen har den senaste veckan granskat våldet och hoten i Uddevallas kommunala skolor i artikelserien ”Brottsplats skolan”. Statistik som Bohusläningen begärt ut från Uddevalla kommun visar att både skador och tillbud i många fall ökar kraftigt.

Granskningen visar att olika typer av misshandel och kränkningar blivit en vardag på många skolor i kommunen. Incidentrapporter från de senaste åren som Bohusläningen gått igenom visar bland annat att en elev kastat en sax mot sin lärare, en annan har hotat med att styckmörda en lärare, och en tredje format sin hand som en pistol mot en lärare.

ANNONS

En attitydförändring där det saknas respekt för personalen i skolan är tydlig enligt Annika Levander, huvudskyddsombud för fackförbundet Sveriges lärare i Uddevalla. Roger Ekeroos (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, kallar det hela för ”en trend som måste brytas” och har nu gett Staffan Lindroos, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen , i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Något som toppolitikern beskriver som ”en tydlig markering”.

Starka reaktioner

Granskningen har lett till starka reaktioner. Lärarstudenter som Bohusläningen har pratat med funderar på att byta utbildning efter att ha praktiserat på skolor i Uddevalla, och skolminister Lotta Edholm kallar det hela för ”mycket oroande” och säger i en intervju att hon vill se en ”kulturförändring i skolan där rektorer och lärare får mer kraftfulla verktyg att agera när elever kränker, hotar eller använder våld.”

Nemanja Kazic är en av reportrarna bakom Bohusläningens artikelserie ”Brottsplats skolan”.
Nemanja Kazic är en av reportrarna bakom Bohusläningens artikelserie ”Brottsplats skolan”. Bild: Henrik Lundbjörk

”Gripande reportage”

Nu uppmärksammas granskningen nationellt. Fojo är ett medieinstitut som syftar till att stärka och utveckla journalistik och medier i Sverige, och Fojoarkivet tipsar om bra och inspirerande nyhetsjournalistik. Fojoarkivet skriver så här om ”Brottsplats skolan”:

”Tidningen har efter ett löfte till läsarna nyligen fördjupat sin krimbevakning med syfte att både berätta mer om hur brott påverkar den enskilda människan och samhället i stort. Efter artiklar om sexbrott i nära relation och gängkriminalitet blev det nu skolans tur”

ANNONS

”Bohusläningen berättar att våldet, hoten och kränkningarna i Uddevallas kommunala skolor har ökat kraftigt i antal de senaste åren. Man listar flera händelser där lärare fått ta emot sparkar och slag och blivit rivna och bitna. Tidningen pratar med lärarstudenter som funderar på att byta utbildningen efter att ha praktiserat på Uddevallaskolor och träffar en sjuåring som blivit så misshandlad av andra elever att han inte längre vill gå till skolan. I ett gripande reportage möter läsarna också 19-årige Leon, som för två år sedan blev bunden och knivhuggen på en gymnasieskola i Uddevalla.”

Läs alla artiklar i ”Brottsplats skolan” här.

Brottsplats skolan – så gjorde vi granskningen

I artikelserien Brottsplats skolan granskar Bohusläningen våldet och hotet i Uddevallas kommunala skolor. Granskningen bygger på statistik som Bohusläningen har begärt ut från Uddevalla kommun.

Inom kommunen finns två olika system för att rapportera avvikande händelser, som hot och våld, i skolan: ett för lärare och ett för elever.

Händelserna kategoriseras som antingen skada eller tillbud, där tillbud definieras som en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär. Händelserna är sedan uppdelade i skador och tillbud för elever, och skador och tillbud för medarbetare, samt sorterade efter händelser på Uddevallas förskolor, grundskolor och gymnasium.

Nästan samtliga har ökat kraftigt under femårsperioden mellan 2018 och 2023.

Bohusläningen har också begärt ut incidentrapporter som berör händelser där elever och/eller vårdnadshavare använt våld eller riktat hot mot skolpersonal. Incidentrapporterna ger en inblick i vilka specifika situationer som döljer sig bakom siffrorna.

Vi har därtill intervjuat ett flertal personer som ger sin syn på det rådande skolklimatet i Uddevalla. Däribland huvudskyddsombudet för Sveriges lärare i kommunen, Annika Levander, som larmar om utvecklingen och beskriver den som lavinartad.

Reportrar: Nemanja Kazic och Robin Johansson

Fotografer: Henrik Lundbjörk, Julia Forsberg

Redaktör: Christian Möller

LÄS MER:Våldet och hoten i Uddevallas skolor ökar kraftigt

LÄS MER:Larmet: Ungdomsgäng sprider skräck på Uddevallas skolor

LÄS MER:18 händelser som skakat om i Uddevallas kommunala skolor

LÄS MER:Läraren Göran hotades av elev: ”Ska plocka dig på utsidan”

LÄS MER:Simon, 7, har mardrömmar efter hot och våld i skolan

LÄS MER:Leon bands fast och knivhöggs i magen på skolan

ANNONS