Makens dubbelspel präglade Cilles liv

I polisen Eirik Jensen hittade hon en trygghet och ett sammanhang hon kom att trivas i. Men tillvaron förändrades dramatiskt: dödshot, vapen i hemmet och fester med kriminella. Så småningom blev makens dubbelspel en riksnyhet och han dömdes till Norges då strängaste straff.
– Jag har levt väldigt många år i försiktighet, säger Uddevallabon Cecilie Blegeberg.