100 bostäder kan byggas i Tronebacken i Lysekil

Skogen Tronebacken är ett uppskattat naturområde av många Lysekilsbor. Nu har kommunen andra planer för området norra Tronebacken, något som väckt starka reaktioner.
– Man efterfrågar attraktiva bostäder, så det är ju ett sätt att gynna samhällsutvecklingen, säger samhällsbyggnadschef Måns Werner.