Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Tuffa krav. Kurt Wallin, bosatt i Lysekils kommun, hotas av ett löpande vite på 6000 kronor per månad.

Avlopp kan bli dyrt för Kurt

Fastighetsägare med bristfälliga avlopp tvingas investera stora summor för bättre rening. Kurt Wallin, bosatt i Lysekils kommun, får inte släppa ut avloppsvatten från sitt bostadshus från och med den 7 juli men han har överklagat beslutet. Nu har frågan hamnat i riksdagen.

– Min uppfattning är att det så kallade vattendirektivet fått en smal tolkning som drabbar enskilda fastighetsägare, säger Caroline Szyber (KD) som nyligen lämnat in en fråga till bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) när det gäller den pågående översynen av de många enskilda avloppen i Sverige.

– Översynen innebär också att kommuner får det svårare när det gäller att locka till sig nya invånare, säger hon. Boende i gamla sommarstugeområden riskerar att få helt orimliga kostnadskrav när kommuner i monopolställning ansvarar för att uppdatera vatten och avloppssystem. Jag menar att samfällighetsföreningar själva ska få möjlighet att ta fram hållbara lösningar.

I Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner pågår sedan några år en gemensam översyn av enskilda avlopp.

– Jag flyttade till Vintveten 1969 tillsammans med min fru och sedan dess har jag bott i mitt hus, säger Kurt Wallin, 81 år. Avloppsfrågan löste vi genom att bygga en trekammarbrunn. Avloppet leds sedan vidare till två våtmarker.

2009 gjordes den första översynen av avloppet där Kurt Wallin bor och sedan dess har det varit flera kontakter med myndigheterna. Den 26 augusti 2014 beslutade miljönämnden i mellersta Bohuslän att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten.

Länsstyrelsen och miljödomstolen har kommit fram till samma sak och hotat med ett löpande vite på 6000 kronor i månaden. Nu ska ärendet drivas vidare till Mark och miljööverdomstolen.

– Det jag vänder mig mot är att utsläppen från min fastighet ligger långt under de gränsvärden som Naturvårdsverket har fastställt. Jag släpper inte ut någon fosfor i Gullmarsfjorden.

Wallin har fått hjälp med att ta prover av företagaren Karl-Olof Niklasson och han har nu kontaktat advokat för att få rätt i högre instans.

– Jag har också undersökt vilka möjligheter jag har att installera en godkänd utrustning, säger Kurt Wallin. Det handlar om att skaffa en ny markbädd eller göra en satsning på ett minireningsverk. Det kostar ungefär lika mycket att göra den här satsningen.

Kurt Wallin har pengar till att göra en sådan satsning och hoppas få rätt i högre instans.

Det här är inte det enda avloppsärende som hanteras av miljönämnden i mellersta Bohuslän som ansvarar för översynen av enskilda avlopp i Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner. På i stort sett varje möte i nämnden är likande ärenden uppe för behandling.

Eva Abrahamsson (M) är ordförande i nämnden. Hon vill inte kommentera det enskilda fallet.

– Vi försöker vara rättvisa i vår bedömning i den här typen av ärenden, säger hon. Det är också viktigt att vi har en dialog med enskilda fastighetsägare som måste rätta till sitt avlopp så att det uppfyller lagens krav. Det är aldrig bra om en fastighetsägare tvingas flytta på grund av de krav som myndigheterna ställer. Jag vill också nämna att det finns en annan sida av myntet som innebär att vi måste värna om en bra kvalité på vattnet och se till miljön.

Enligt Abrahamsson pågår en översyn av de enskilda avloppen både i Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner.

– Vi ser över ett område i taget och det kommer nog att ta tid att göra den här översynen i alla kommuner, säger hon.