Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

ISå här såg illustration över den planerad spa-anläggning vid Stockevik på Skaftö ut när planerna presenterades för några år sedan. Bild: Bornstein-Lyckefors Arkitekter AB
ISå här såg illustration över den planerad spa-anläggning vid Stockevik på Skaftö ut när planerna presenterades för några år sedan. Bild: Bornstein-Lyckefors Arkitekter AB

Bantat förslag kan ge Skaftö anläggning för friskvård

Nu görs ett nytt försök att bygga en friskvårdsanläggning på Skaftö. Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekils kommun har beslutat att skicka ett förslag till ny detaljplan vidare för samråd vilket är det första steget när det gäller att ta fram en ny plan.

– Det här innebär att Skaftö kommer att få ytterligare en plats där det kommer att skapas nya arbetstillfällen, säger Jan-Olof Johansson (S), kommunalråd i Lysekils kommun.

Den aktuella platsen ligger på Skaftös västra del mellan Grundsund och Stockevik och områdets areal uppgår till 3, 4 hektar. De här planerna presenterades första gången 2008 på en presskonferens på Skaftö golfklubb och enligt de ursprungliga planerna skulle verksamheten drivas av Sturebadet i Stockholm.

Bantat förslag

Men det visade sig lättare sagt än gjort att få alla tillstånd. Först efter ett antal år inleddes arbetet med att ta fram en ny plan. För snart tre år sedan stoppade mark och miljödomstolen det framtagna förslaget till ny detaljplan med motiveringen att ett genomförande skulle skada områdets natur- och kulturvärden.

Det nya förslaget till detaljplan skiljer sig en hel del åt jämfört med det tidigare förslaget. Planområdet har minskats från 11, 2 hektar till 3, 4 hektar. Det aktuella området ligger inte längre på strandskyddat område och byggrätter för nya bostäder har tagits bort ut planförslaget.

– Det var några skäl till att mark och miljödomstolen stoppade den tidigare planen. De hade bland annat synpunkter på antalet bostäder som planerades och hanteringen av strandskyddet. I det nya planförslaget har de bitar som stoppade den tidigare planen tagits bort, säger Lars Björneld (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Är lika stort

Det rådde delade meningar om planförslaget i samhällsbyggnadsnämnden när ärendet behandlades. Frågan avgjordes genom votering. Sex av ledamöterna i nämnden röstade för att skicka förslaget till plan vidare på samråd. Lysekilspartiets och Miljöpartiets representanter ville att planarbetet skulle avslås.

– Den främsta anledningen till vårt ställningstagande är att det är är ett fint naturområde som nyttjas av många. Den här satsningen innebär att man bryter den orörda naturlinjen, säger Mikael Wennergren (LP).

Mikael Wennergren är även kritisk till påståenden att området minskat kraftigt.

– Själva friskvårdsanläggningen kommer att bli lika stor som förut. Det enda som har minskats är själva verksamhetsområdet, säger han.

Den preliminära tidsplan som tagits fram innebär att fullmäktige ska anta planen till vintern.