Beslut i Lysekil överklagas till Förvaltningsrätten

Den politiska striden i Lysekil om en extra ordförande i nämnderna fortsätter. Lars Björneld (L), ledamot i kommunstyrelsen i Lysekil, har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten.
– Under budgetåret får man inte göra så, säger han.