Beslut om nedläggning av Lysekilsbanan närmar sig

För tre år sedan beslutade Trafikverket att dra in underhållet för Lysekilsbanan. Nu inleds nästa steg i processen som kan innebära en nedläggning av järnvägen. Ett sådant beslut kan komma redan i höst.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

– Det är fortfarande så att det ska tas ett antal beslut på olika nivåer innan det är dags att ta ställning till om järnvägen ska få finnas kvar eller inte, säger Sara Blomkvist, utredare på Trafikverket, som fått i uppgift att sköta den interna och externa remissomgång som först ska genomföras innan det är dags för beslut om Lysekilsbanans framtid.

– Ett beslut om Lysekilsbanans framtid kan komma tidigast i höst beroende på vad som kommer fram i remissomgången som nu väntar, säger hon.

Samla in synpunkter

De närmaste månaderna ska det först bli en intern remissomgång om Lysekilsbanans framtid inom Trafikverket. Sedan väntar en extern remissomgång där bland annat Lysekils kommun, försvarsmakten och berörda får möjlighet att tycka till. Det är också i det skedet som det fortfarande finns möjlighet att rädda den nedläggningshotade järnvägen.

ANNONS

Ett beslut från Preemraff att transportera en del av sina produkter på järnväg skulle kunna bli räddningen för Lysekilsbanan. En annan tänkbar lösning är att järnvägen åter används för att transportera gods till och från hamnen i Lysekil. Ungefär på det sätt som Stora Enso och Lysline gjorde fram till i januari 2010 då transporterna upphörde och en annan hamn för utskeppning av gods valdes.

Kan ha betydelse

Sedan ett par år är det SDK Shipping som sköter hamnen i Lysekil och i år väntas en ökning av godsvolymen med cirka 40 procent, något som kan komma att påverka det beslut som Trafikverket ska ta om Lysekilsbanans framtid.

Det har nästan inte varit någon trafik på Lysekilsbanan sedan 2010. Vid några tillfällen har det transporterats järnvägsräls via hamnen i Lysekil. 2014 och 2015 genomfördes ett försök med persontrafik till Lysekil som avbröts i förtid på grund av för lite intresse. Persontrafiken på Lysekilsbanan upphörde 1983.

– Det kan bli aktuellt att ta ett beslut om att åter satsa på Lysekilsbanan om det finns intresse för att använda järnvägen. Vi måste också titta på frågan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, säger Sara Blomkvist.

ANNONS