Beslut om nedläggning av Lysekilsbanan närmar sig

För tre år sedan beslutade Trafikverket att dra in underhållet för Lysekilsbanan. Nu inleds nästa steg i processen som kan innebära en nedläggning av järnvägen. Ett sådant beslut kan komma redan i höst.