Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Huruvida Preem får påbörja sin planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle avgjorts i dag. Men beslutet skjuts upp en vecka. Bild: Lasse Edwartz
Huruvida Preem får påbörja sin planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil skulle avgjorts i dag. Men beslutet skjuts upp en vecka. Bild: Lasse Edwartz

Beslut om Preemraff-utbyggnad skjuts upp

Drygt 80 personer har överklagat Preemraffs utbyggnad i Lysekil. På måndagen skulle mark- och miljööverdomstolen ge besked om huruvida överklagandena ska prövas eller inte. Men beslutet skjuts upp, och besked kommer 17 juni.

I november förra året fick Preem grönt ljus för att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Den större anläggningen kan innebära en fördubbling av koldioxidutsläpp.

Sedan dess har en stark opinion, dels från boende i området, väckts. Drygt 80 personer har överklagat beslutet och begärt en inhibition, vilket innebär att byggnationen stoppas tills dess att ärendet prövats i domstol. Preem motsatte sig inte inhibition och utbyggnaden har skjutits på framtiden.

På måndagen skulle mark- och miljööverdomstolen besluta om huruvida överklagandena skulle upp till förhandling. Nu står det klart att domstolen behöver mer tid på sig. Ett beslut kommer 17 juni.

Skulle domstolen besluta att ge prövningstillstånd skulle det innebära att Preems planerade bygge står still tills de förhandlingarna avklarats. Skulle domstolen neka prövningstillstånd innebär det att Preem kan påbörja utökningen av raffinaderiet.

Bohusläningen söker mark- och miljödomstolen för en kommentar.